SEMINARI

Edukacije ISO/IEC 17025

Seminari ISO/IEC 17025

Edukacijska grupa poziva vas na seminar Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017; 

Edukacije ISO/IEC 17065

Seminari ISO/IEC 17065

Edukacijska grupa poziva vas na seminar Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013;

Edukacije ISO/IEC 17020

Seminari ISO/IEC 17020

Edukacijska grupa poziva vas na seminar Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012;

Izuzetan i kvalitetan pristup prožet znanjem i pedagoškim predavanjem.

Dino M. - Rijektank d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Stručno, zanimljivo, korisno, jasno strukturirano, dobro organizirano.

Ljiljana T.K. - INDIKATOR d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Seminar je ispunio očekivanja.

Sanja M. - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Seminar i predavači su za svaku pohvalu.

Dragana B. - Hrvatske šume d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Seminar je zanimljiv i dodatnu dinamiku unosi sudjelovanje sudionika pri čitanju točaka norme.

Sandra Š. - NZJZ „Dr. Andrija Štampar“

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Zanimljivo i sažeto opisane promjene u normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Marija P. - METROTEKA d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Sve na visokom nivou.

Zdenka M. - Trgoinvest d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Odlična priprema za detaljno pojašnjenje točaka norme.

Ivan K. - LTM d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Vrlo profesionalni predavači. Seminar je bio u opuštenoj atmosferi sa prijateljski nastrojenim i opuštenim predavačima koji na odličan način izvrsno prenose znanje.

Marijana B. - SPECIJALNA OPREMA LUČKO d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Iznimno zanimljivo vođenje seminara, vježbe potiču na razmišljanje, štoviše nadahnjuju.

Danijel Dž. - HRVATSKE ŠUME

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Razumljivo i kvalitetno održavanje seminara.

Matea M. - Trgoinvest d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Dinamično, odrađeno na zanimljiv način, drugačije od dosadašnih seminara na kojima sam sudjelovao.

Damir A. - ŠNZ "Andrija Štampar"

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Predavači su bili stručni, zanimljivi, na ležeran način iznose predavanja.

Katarina S. - Trgoinvest d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Pohvala voditeljima seminara što su nam približili teme koje su nam ponekad teško razumljive.

Saša A. - V.S. LUDBREG NOVA

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Dobro i detaljno objašnjeni svi zahtjevi norme.

Ružica O. - Eko Razvoj d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Kvalitetno pokazano znanje i sposobnost prezentacije.

Damir Ž. - Mirelis d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Zanimljivo predavanje u opuštenom tonu stručnih predavača.

Marko P. - BIOTER d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Predavači su iskusni i stručni.

Iris D. - ELDA d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Odlični, stručni, pristupačni predavači.

Irena S. - Eko Razvoj d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Sve je bilo odlično, predavanje sažeto i jasno.

Petar P. - BIOTER d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Odlični predavači.

Mirjana J. - ELDA d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Predavači su komunikativni, razumljivi, odgovaraju na postavljena pitanja.

Ivica B. - Trgoinvest d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Seminar je odličan jer polaznici aktivno sudjeluju, vježbe daju primjere koji mogu pomoći u svakodnevnom radu.

Jelena N. - E.C. INSPEKT d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Kvalitetni predavači koji se trude približiti štivo norme koliko je moguće, a da ne odskoče od srži.

Ivan P. - V.A. DUGO SELO

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Na interesantan način prezentirani zahtjevi norme. Seminar koristan neovisno o prethodnom znanju zahtjeva norme.

Nikola Ć. - LIBRA TEHNIČAR d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Stručnost i opuštenost edukatora.

Filip F. - METROTEKA d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Odlično organiziran seminar, detaljno napisana literatura, plus za vježbe, super izlaganje.

Emanuela D. - HZJZ

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Seminar je bio zanimljiv, jasan i vrlo edukativan.

Gabrijela S. - Hrvatske šume d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Pohvala za pojašnjenja, praktične primjere i vježbe.

Ivan V. - ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Odlična prezentacija seminara s jasno definiranim ciljevima norme.

Romeo B. - TRIAL d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Odlična komunikacija predavača i polaznika.

Dijana P. - PREMIFAB d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Bilo bi odlično da ste postojali prije 12 godina kada sam se prvi puta susrela s normom 17025. Doista sistematično, jasno i s puno primjera.

Željka B.Š. - NZJZ „Dr. Andrija Štampar“

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Sve pohvale, jasno, konkretno i dobro primjereno. Izuzetni predavači, drže pozornost polaznika. Hvala na trudu.

Marijana A. - E.C. INSPEKT d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Sve pohvale predavačima, izuzetno kvalitetno predavanje uz ugodno društvo i okolinu.

Ozren K. - FRIGOMOTORS d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Izvrsna organizacija, odlična interakcija i dobar tajming.

Stevan R. - Prva ekološka stanica d.o.o.

Kontrole u ekološkoj poljoprivredi

Pohvaljujem predavače na dinamičnom predavanju i smislenim vježbama.

Mirjana M. - BETON-LAB d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Vježba na kraju za provođenje internih audita je bila jako interesantna i praktična.

Tihomir V. - Cartesian Innovation d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Moji dojmovi su vrlo pozitivni, kvalitetni predavači, opušteni, manja grupa u kojoj smo mogli dobro funkcionirati.

Andrea V. - E.C. INSPEKT d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Pohvale za seminar, dinamično i zanimljivo.

Vjeran M. - DVOKUT ECRO d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Ugodni, zanimljivi i stručni predavači. Sve pohvale za organizaciju.

Martina E. - SOLMEX d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Seminar je za mene bio vrlo koristan jer se prvi puta susrećem s normom 17025. Održan je na zanimljiv i pristupačan način od strane predavača.

Jasmin B. - ISTRABENZ PLINI d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Zanimljivo prezentirano gradivo.

Josip V. - ENERGOATEST ZAŠTITA d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Dvodnevna edukacija je odrađena vrlo profesionalno, uključujući predavače, opremu i prostor. Spojeno je ugodno s korisnim.

Robert K. - NZJZ „Dr. Andrija Štampar“

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Sve pohvale za organizaciju ovakve vrste seminara. Predlažem da se ovakvi seminari održavaju kontinuirano.

Antonija G. - NZZJZ Dr. Andrija Štampar

Kontrole u ekološkoj poljoprivredi

Pohvale za seminar koji je osmišljen tako da polaznici aktivno sudjeluju.

Tomislav Ž. - IMP TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Izrazito sam zadovoljan seminarom, predavači su se pokazali jako stručnima i susretljivima, odgovaraju na sva postavljena pitanja.

Ivan B. - NZJZ „Dr. Andrija Štampar“

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Izuzetna vremenska i opća organizacija. Obuhvaćena cjelokupna problematika sa naglaskom na jasnost i razumljivost predavača.

Irena N. - BIO-LOGIN d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Odlično.

Tvrtko F. - V.A. GORNJA BEBRINA

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Pohvala na jasnom i sadržajnom izlaganju. Korisno predavanje zbog iskustva i znanja predavača.

Julija J. - E.C. INSPEKT d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Puno bolji seminar od dosadašnjih na kojima sam bio. Kroz ovakav pristup više se nauči.

Tomislav K. - EKO FILKO GRAD d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Seminar je osmišljen na vrlo zanimljiv način i vrlo je koristan.

Tomica P. - V.S. VARAŽDIN

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Seminar je bio vrlo koristan, posebno dio u kojem su svi sudionici iznosili svoje nejasnoće s kojima se susreću u praksi.

Darija R. - MAREKO d.o.o.

Kontrole u ekološkoj poljoprivredi

Odlični predavači, odlično vođenje i uključivanje polaznika, aktivni seminar.

Tatjana D. - HEUREKA

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Izvrstan tečaj! Ovo je jedan od najboljih seminara kojima sam prisustvovao.

Mario M. - YAZAKI EUROPE LTD.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Stručni prezentatori savršeno znaju normu i sve popratne norme i propise.

Tomislav H. - DVOKUT-ECRO d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Jasno, jednostavno, razumljivo i interesantno predavanje.

Marta G. - MIRTA-KONTROL d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Seminar je obuhvatio sve zahtjeve norme. Predavači su pristupačni i detaljno odgovaraju na sva postavljena pitanja.

Ivana P.Z. - ZZJZ Zagrebačke županije

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Zanimljivo, interaktivno i edukativno.

Mirta P. - MIRTA-KONTROL d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Vrlo ležerno, zanimljivo i korisno.

Nikola Ć. - LIBRA TEHNIČAR d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Vrlo zanimljiva interaktivnost.

Franjo H. - V.S. ČAZMA

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Na vrlo pristupačan način predstavljeni zahtjevi norme s praktičnim primjerima.

Mario R. - BMB Laboratorij Brcković

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Zanimljiva predavanja i razmjena iskustva s terena.

Ivana J. - Trgoinvest d.o.o.

Kontrole u ekološkoj poljoprivredi

Dobro došla razmjena iskustava s terena i informacija.

Matija D. - HRVATSKE ŠUME d.o.o.

Kontrole u ekološkoj poljoprivredi

Pohvale za inicijativu i organizaciju prvog ovakvog okupljanja kontrolnih tijela.

Marija P. - NZZJZ Dr. Andrija Štampar

Kontrole u ekološkoj poljoprivredi

Jako dobra i stručna prezentacija za tako opširnu normu u kratkom vremenu. Svaka čast predavačima.

Ivana F. - ELEKTROWAT d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Prilika za razmjenu iskustava, izvor informacija i savjeta mlađim kontrolorima.

Lorena Ž. - Prva ekološka stanica d.o.o.

Kontrole u ekološkoj poljoprivredi

Jako dobro izprezentirano meni novo područje u funkciji voditelja laboratorija.

Stjepan A. - ELEKTROWAT d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Vjerujem da će se pohađanje ovog seminara pokazati korisnim vrlo uskoro. Zadovoljna sam primjerima i vježbama.

Ana Š. - CSS d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

U kratkom vremenu su analizirane sve točka norme i uz primjere iz prakse pokazan je put kako zadovoljiti sve zahtjeve norme.

Mario Š. - ĐURO ĐAKOVIĆ - CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Predavači su stručni, pristupačni i otvoreni za komunikaciju. Dovoljan broj vježbi kako bi se teorijsko znanje primjenilo.

Paula S. - PREMIFAB d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Teme su dobro objašnjene, predavači daju dovoljno vremena za objašnjenje postavljenih pitanja.

Matija J. - LABORING d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Hvala na zanimljivom i kvalitetmom seminaru.

Maja Ć. - Veterinarska stanica grada Zagreba d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Seminar mi je bio koristan, naučila sam puno toga što mogu primjeniti u praksi.

Katja G. - Holcim Hrvatska

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Seminar vrlo konkretno, dinamično, zanimljivo i stručno pojašnjava normu 17025.

Maja S.B. - RAMTECH d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Zahtjevna i u osnovi suhoparna materija je ispredavana na uistinu interesantan i pristupačan način.

Tomislav Š. - ZAŠTITAINSPEKT d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Dinamično, razumljivo i pristupačno. Odlične grupne vježbe.

Miro T. - METROTEKA d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

PARTNERI

NOVOSTI

  • 1
  • 2
  • 3
© 2020 EDUKACIJSKA GRUPA (Consulto Qualitas - DQD kvaliteta - Consultor Kvalis)