SEMINARI

Edukacije ISO/IEC 17025

Seminari ISO/IEC 17025

Edukacijska grupa poziva vas na seminar Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017; 

Edukacije ISO/IEC 17065

Seminari ISO/IEC 17065

Edukacijska grupa poziva vas na seminar Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013;

Edukacije ISO/IEC 17020

Seminari ISO/IEC 17020

Edukacijska grupa poziva vas na seminar Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012;

Odlični, stručni, pristupačni predavači

Irena S. - Eko Razvoj d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Seminar i predavači su za svaku pohvalu

Dragana B. - Hrvatske šume d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Seminar je bio zanimljiv, jasan i vrlo edukativan

Gabrijela S. - Hrvatske šume d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Sve je bilo odlično, predavanje sažeto i jasno

Petar P. - BIOTER d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Sve na visokom nivou

Zdenka M. - Trgoinvest d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Odlična priprema za detaljno pojašnjenje točaka norme

Ivan K. - LTM d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Predavači su bili stručni, zanimljivi, na ležeran način iznose predavanja

Katarina S. - Trgoinvest d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Dobro i detaljno objašnjeni svi zahtjevi norme

Ružica O. - Eko Razvoj d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Razumljivo i kvalitetno održavanje seminara

Matea M. - Trgoinvest d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Kvalitetno pokazano znanje i sposobnost prezentacije

Damir Ž. - Mirelis d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Zanimljivo predavanje u opuštenom tonu stručnih predavača

Marko P. - BIOTER d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Predavači su iskusni i stručni

Iris D. - ELDA d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Odlični predavači

Mirjana J. - ELDA d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Predavači su komunikativni, razumljivi, odgovaraju na postavljena pitanja

Ivica B. - Trgoinvest d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Seminar je odličan jer polaznici aktivno sudjeluju, vježbe daju primjere koji mogu pomoći u svakodnevnom radu

Jelena N. - E.C. INSPEKT d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Na interesantan način prezentirani zahtjevi norme. Seminar koristan neovisno o prethodnom znanju zahtjeva norme

Nikola Ć. - LIBRA TEHNIČAR d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Zanimljivo i sažeto opisane promjene u normi HRN EN ISO/IEC 17025

Marija P. - METROTEKA d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Stručnost i opuštenost edukatora

Filip F. - METROTEKA d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Odlično organiziran seminar, detaljno napisana literatura, plus za vježbe, super izlaganje

Emanuela D. - HZJZ

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Odlična prezentacija seminara s jasno definiranim ciljevima norme

Romeo B. - TRIAL d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Odlična komunikacija predavača i polaznika

Dijana P. - PREMIFAB d.o.o.

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

PARTNERI

NOVOSTI

  • 1
  • 2
© 2019 EDUKACIJSKA GRUPA (Consulto Qualitas - DQD kvaliteta)