Print this page
Nedjelja, 30 Rujan 2018 14:37

Održan seminar Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

EDUKACIJSKA GRUPA održala je seminar naziva Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013 - Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga od 03.-04.05.2018. u FORUM centru, Radnička cesta 50, Zagreb. Cilj ovog seminara je bio osigurati polaznicima da se upoznaju sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065, razumiju zahtjeve koje moraju ispunjavati certifikacijska tijela za proizvode, osposobe za izradu vlastitih priručnika za kvalitetu, postupaka,  uputa i obrazaca i pripreme za postupak akreditacije i ocjenjivanja od strane HAA.

U dvodnevnom seminaru sudionici su dobili znanja o zahtjevima za osposobljenost i sustav upravljanja u certifikacijskim tijelima za proizvode. U praktičnom dijelu seminara sudionici su vježbali izradu dokumenata i zapisa u praksi koje mogu primijeniti u svojoj organizaciji.

Predavači su bili Damir Maleković i Darko Bošnjak, vodeći ocjenitelji za shemu HRN EN ISO/IEC 17065:2013.

SLIKE SA SEMINARA
AUTOR/IZVOR:EG