Subota, 02 Veljača 2019 09:38

Akreditirana kontrolna tijela u ekološkoj poljoprivredi

Ekološka proizvodnja sveobuhvatan je sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima i proizvodnjom hrane koji ujedinjuje najbolju praksu u pogledu okoliša i klime, visoku razinu biološke raznolikosti, očuvanje prirodnih resursa, primjenu visokih standarda za dobrobit životinja i proizvodnih standarda koji su u skladu s potražnjom sve većeg broja potrošača za proizvodima proizvedenim uz primjenu prirodnih tvari i procesa.

Kontrola koju provode kontrolna tijela obavezna je jednom godišnje za sve subjekte u ekološkoj proizvodnji – proizvođače, prerađivače, trgovce, uvoznike. Kontrolna tijela su također obvezna na godišnjoj razini uzeti 5% uzoraka od ukupnog broja subjekata na temelju analize rizika, obaviti 10% dodatnih kontrolana temelju rizika i 10% nenajavljenih kontrola u okviru redovnih kontrola.

Nadležna inspekcija Ministarstva poljoprivrede jednom godišnje je obvezna provesti nadzor nad radom ovlaštenih kontrolnih tijela. Kontrolna tijela također nadzire i Hrvatska akreditacijska agencija budući da moraju ispunjavati normu HRN EN 17065. Inspekcijske nadzore nad svim subjektima u ekološkoj proizvodnji provodi nadležna inspekcija Ministarstva prema godišnjem planu i Višegodišnjem nacionalnom planu kontrola. Subjekti nadzora se procjenjuju prema riziku odnosno veličini i strukturi gospodarstva, kategorijama proizvoda i utvrđenim nesukladnostima prema izvješćima kontrolnih tijela.

POPIS OVLAŠTENIH KONTROLNIH TIJELA
01.BIOINSPEKT d.o.o. - HR-EKO-01
02.PRVA EKOLOŠKA STANICA d.o.o. - HR-EKO-02
03.ZADRUGA AGRIBIOCERT - HR-EKO-03
04.BIOTECHNICON d.o.o. - HR-EKO-04
05.HRVATSKE ŠUME d.o.o. - HR-EKO-05
06.TRGO-INVEST d.o.o. - HR-EKO-06
07.AUSTRIA BIOGARANTIE d.o.o. - HR-EKO-07
08.BUREAU VERITAS d.o.o. - HR-EKO-08
09.EUROTALUS j.d.o.o. - HR-EKO-09
10.EKO RAZVOJ d.o.o. - HR-EKO-10
11.Nastavni Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar - HR-EKO-11
12.BIOTER d.o.o. - HR-EKO-12


www.mps.hr

AUTOR/IZVOR:MINSTARSTVO POLJOPRIVREDE

© 2019 EDUKACIJSKA GRUPA (Consulto Qualitas - DQD kvaliteta)