Četvrtak, 18 Srpanj 2019 16:04

Održan seminar Kontrole u ekološkoj poljoprivredi

EDUKACIJSKA GRUPA održala je seminar naziva Kontrole u ekološkoj poljoprivredi od 04.-05.07.2019. u FORUM centru, Radnička cesta 50, Zagreb. Cilj ovog seminara je bio ujednačavanje kriterija rada kontrolnih tijela, razmjena iskustava i davanje prijedloga u svrhu poboljšanja kvalitete pružanja usluga. Seminar je namijenjen novim kontrolorima koji su imali prilike slušati predavanja iskusnih kontrolora, kao i iskusnijim kontrolorima koji su imali priliku razmijeniti mišljenja i probleme s kojima se suočavaju u svom radu.

U dvodnevnom seminaru sudionici su dobili i obnovili znanja i iskustva o zahtjevima za osposobljenost kontrolnih tijela. Teme koje su obrađene na seminaru:
Principi ekološke poljoprivrede,
Ekološka poljoprivreda i zakonodavstvo,
Uredbe 834/2007, 889/2008 i 1235/2008,
Propisi u RH i EKO znak,
Akreditacija i norma HRN EN ISO/IEC 17065,
Biljna ekološka proizvodnja,
Prerada u ekološkoj proizvodnji,
Stočarska ekološka proizvodnja,
Hrana za životinje u ekološkom uzgoju,
Vegetativni materijali,
Kontrole sukladno normi HRN EN ISO/IEC 19011


Predavači su bili:
Darko Bošnjak

Jadranka Roša
Damir Maleković
Marin Fucijaš
Ana Marušić Lisac
Vesna Rukavina

SLIKE SA SEMINARA

AUTOR/IZVOR:EG

 

© 2020 EDUKACIJSKA GRUPA (Consulto Qualitas - DQD kvaliteta - Consultor Kvalis)