Nedjelja, 29 Ožujak 2020 09:09

Održan seminar Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

EDUKACIJSKA GRUPA održala je seminar naziva Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 - Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija od 13-14. veljače 2020. u FORUM centru, Radnička cesta 50, Zagreb. Cilj ovog seminara je bio osigurati polaznicima da se upoznaju sa zahtjevima nove norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017, razumiju zahtjeve koje moraju ispunjavati laboratoriji, osposobe za izradu vlastite dokumentacije, pripreme za postupak akreditacije i ocjenjivanja od strane HAA.

U dvodnevnom seminaru sudionici su dobili znanja o zahtjevima za osposobljenost i sustav upravljanja u laboratorijima. U praktičnom dijelu seminara sudionici su vježbali izradu dokumenata i zapisa u praksi koje mogu primijeniti u svojoj organizaciji.

Predavači su bili Zlatko Grgić, Darko Bošnjak i Damir Maleković, vodeći ocjenitelji za akreditacijsku shemu HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

SLIKE SA SEMINARAAUTOR/IZVOR:EG

© 2020 EDUKACIJSKA GRUPA (Consulto Qualitas - DQD kvaliteta - Consultor Kvalis)