Nedjelja, 29 Ožujak 2020 13:16

Održan on-line seminar Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012

EDUKACIJSKA GRUPA održala je seminar naziva Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju od 26-27. ožujka 2020. putem video konferencije preko Skypa. Zbog novonastale situacije sa epidemijom koronavirusa COVID-19 i uputa da se izbjegavaju kontakti prilagodili smo se trenutnoj situaciji. Na ovaj način danas funkcioniraju škole stranih jezika, logopedski kabineti, poslovni subjekti i ostale obrazovne ustanove. Polaznici seminara koji su sudjelovali u video konferenciji i pratili naša predavanja putem svojih računala imali su instaliran Skype, video kameru i mikrofon.

Cilj ovog seminara je bio osigurati polaznicima da se upoznaju sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012, razumiju zahtjeve koje moraju ispunjavati inspekcijska tijela, osposobe za izradu vlastite dokumentacije i pripreme za postupak akreditacije i ocjenjivanja od strane HAA.

Na e-mail adrese poslali smo materijale za sudjelovanje na seminaru. Predavanje se odvijalo na isti način kako smo radili i do sada dok smo bili u dvorani. Polaznici su bili aktivni i postavljali dosta pitanja. U praktičnom dijelu seminara sudionici su vježbali izradu dokumenata i zapisa u praksi koje mogu primijeniti u svojoj organizaciji. Na kraju seminara polaznici su polagali pismeni test znanja. Potvrde o sudjelovanju ne seminaru polaznicima smo poslali na e-mail adrese. Zahvaljujemo svim polaznicima na aktivnom sudjelovanju na seminaru.

Predavači su bili Damir Maleković i Darko Bošnjak vodeći ocjenitelji za akreditacijsku shemu HRN EN ISO/IEC 17020:2012.

SLIKE SA SEMINARA
*neki dijelovi slika su namjero zamućeni

AUTOR/IZVOR:EG

© 2020 EDUKACIJSKA GRUPA (Consulto Qualitas - DQD kvaliteta - Consultor Kvalis)