Ponedjeljak, 02 Kolovoz 2021 10:54

Održan on-line seminar Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

EDUKACIJSKA GRUPA održala je seminar naziva Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 Uspostavljanje sustava upravljanja u laboratorijima od 7-8. srpnja 2021. putem video konferencije preko Skypa. Zbog novonastale situacije sa epidemijom koronavirusa COVID-19 i uputa da se izbjegavaju kontakti prilagodili smo se trenutnoj situaciji. Polaznici seminara koji su sudjelovali u video konferenciji i pratili naša predavanja putem svojih računala imali su instaliran Skype, video kameru i mikrofon.

Cilj ovog seminara je bio osigurati polaznicima da se upoznaju sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017, razumiju zahtjeve koje moraju ispunjavati laboratoriji, osposobe za izradu vlastite dokumentacije i pripreme za postupak akreditacije i ocjenjivanja od strane HAA.

Na e-mail adrese poslali smo materijale za sudjelovanje na seminaru. Predavanje se odvijalo na isti način kako smo radili i do sada dok smo bili u dvorani. Polaznici su bili aktivni i postavljali dosta pitanja. U praktičnom dijelu seminara sudionici su vježbali izradu dokumenata i zapisa u praksi koje mogu primijeniti u svojoj organizaciji. Na kraju seminara polaznici su polagali pismeni test znanja. Potvrde o sudjelovanju ne seminaru polaznicima smo poslali na e-mail adrese. Zahvaljujemo svim polaznicima na aktivnom sudjelovanju na seminaru.

Predavači su bili Darko Bošnjak, Zlatko Grgić i Damir Maleković vodeći ocjenitelji za akreditacijsku shemu HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

SLIKE SA SEMINARA
*neki dijelovi slika su namjero zamućeni

 

AUTOR/IZVOR:EG

© 2020 EDUKACIJSKA GRUPA (Consulto Qualitas - DQD kvaliteta - Consultor Kvalis)