Edukacije

RASPORED SEMINARA:

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013
Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga
19-20. 10. 2023. (online)

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017
Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija
16-17. 11. 2023.
(online)

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012
Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju
14-15. 12. 2023. (online)

 

Kontakti za informacije i prijave za seminare:
tel: +385 91 3535 334
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


MJESTO ODRŽAVANJA
:
InstantOffice, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
www.instantoffice.hr


O SEMINARIMA:
Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija
Sadržaj seminara:
Upravljanje kvalitetom,
Norme i normizacija,
Ocjenjivanje sukladnosti i akreditacija,
Akreditacija u laboratorijima,
HAA pravila za akreditaciju,
Zahtjevi norme ISO/IEC 17025:2017,
-Zahtjev 4 Opći zahtjevi
-Zahtjev 5 Strukturni zahtjevi
-Zahtjev 6 Zahtjevi za resurse
-Zahtjev 7 Procesni zahtjevi
-Zahtjev 8 Zahtjevi sustava upravljanja,
Razlika između starog i novog izdanja norme
HRN EN ISO 19011:2018 (interni auditi)
Vježbe i rad u grupama,
Test usvojenog znanja


Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013
Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga
Sadržaj seminara:
Upravljanje kvalitetom,
Norme i normizacija,
Ocjenjivanje sukladnosti i akreditacija,
Akreditacija u certifikacijskim tijelima,
HAA pravila za akreditaciju,
Zahtjevi norme ISO/IEC 17065:2013,
-Zahtjev 4 Opći zahtjevi
-Zahtjev 5 Strukturni zahtjevi
-Zahtjev 6 Zahtjevi za resurse
-Zahtjev 7 Procesni zahtjevi
-Zahtjev 8 Zahtjevi sustava upravljanja,
HRN EN ISO 19011:2018 (interni auditi)
Vježbe i rad u grupama,
Test usvojenog znanja


Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012
Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju
Sadržaj seminara:
Upravljanje kvalitetom,
Norme i normizacija,
Ocjenjivanje sukladnosti i akreditacija,
Akreditacija u inspekcijskim tijelima,
HAA pravila za akreditaciju,
Zahtjevi norme ISO/IEC 17020:2012,
-Zahtjev 4 Opći zahtjevi
-Zahtjev 5 Strukturni zahtjevi
-Zahtjev 6 Zahtjevi za resurse
-Zahtjev 7 Procesni zahtjevi
-Zahtjev 8 Zahtjevi sustava upravljanja,
HRN EN ISO 19011:2018 (interni auditi)
Vježbe i rad u grupama,
Test usvojenog znanja


Interni auditi sukladno 19011 u tijelima za ocjenjivanje sukladnosti
Provođenje internih audita u laboratorijima, inspekcijskim tijelima i certifikacijskim tijelima
Sadržaj seminara:
Struktura normi ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065,
Načela provedbe audita,
Sadržaj norme HRN EN ISO 19011:2018,
Priprema i faze provođenja internog audita,
Upravljanje planiranjem audita,
Metode auditiranja (pregled dokumentacije, intervjuiranje osoblja, promatranje aktivnosti)
Pristup utemeljen na dokazima i rizicima,
Uvodni i završni sastanak,
Komunikacija tijekom provođenja audita,
Prikupljanje i provjera informacija,
Zapisivanje i izvještavanje o nalazima audita,
Karakteristike i osposobljenost internih auditora,
Vježbe i rad u grupama,
Simulacija provođenja internog audita,
Test usvojenog znanja


Kontrole u ekološkoj poljoprivredi
Provođenje stručnih kontrola certifikacijskih tijela

Sadržaj seminara:
Principi ekološke poljoprivrede,
Ekološka poljoprivreda i zakonodavstvo,
Uredba vijeća (EU) 2018/848,
Propisi u RH i EKO znak,
Akreditacija i norma HRN EN ISO/IEC 17065,
Biljna ekološka proizvodnja,
Prerada u ekološkoj proizvodnji,
Stočarska ekološka proizvodnja,
Hrana za životinje u ekološkom uzgoju,
Vegetativni materijali,
Kontrole sukladno normi HRN EN ISO/IEC 19011,
Razmjena iskustava,
Primjeri iz prakse kontrolora sa dugogodišnjim iskustvom,
Test usvojenog znanja

 

© 2020 EDUKACIJSKA GRUPA (Consulto Qualitas - DQD kvaliteta - Consultor Kvalis)