EKO KONTROLE

Kontrole u ekološkoj poljoprivredi
Provođenje stručnih kontrola certifikacijskih tijela

Sadržaj seminara:
Principi ekološke poljoprivrede,
Ekološka poljoprivreda i zakonodavstvo,
Uredbe 834/2007, 889/2008 i 1235/2008,
Propisi u RH i EKO znak,
Akreditacija i norma HRN EN ISO/IEC 17065,
Biljna ekološka proizvodnja,
Prerada u ekološkoj proizvodnji,
Stočarska ekološka proizvodnja,
Hrana za životinje u ekološkom uzgoju,
Vegetativni materijali,
Kontrole sukladno normi HRN EN ISO/IEC 19011,
Razmjena iskustava,
Primjeri iz prakse kontrolora sa dugogodišnjim iskustvom,
Test usvojenog znanja

© 2019 EDUKACIJSKA GRUPA (Consulto Qualitas - DQD kvaliteta)