INTERNI AUDITI

Interni auditi sukladno 19011 u tijelima za ocjenjivanje sukladnosti
Provođenje internih audita u laboratorijima, inspekcijskim tijelima i certifikacijskim tijelima
Sadržaj seminara:
Struktura normi ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065,
Načela provedbe audita,
Sadržaj norme HRN EN ISO 19011:2018,
Priprema i faze provođenja internog audita,
Upravljanje planiranjem audita,
Metode auditiranja (pregled dokumentacije, intervjuiranje osoblja, promatranje aktivnosti)
Pristup utemeljen na dokazima i rizicima,
Uvodni i završni sastanak,
Komunikacija tijekom provođenja audita,
Prikupljanje i provjera informacija,
Zapisivanje i izvještavanje o nalazima audita,
Karakteristike i osposobljenost internih auditora,
Vježbe i rad u grupama,
Simulacija provođenja internog audita,
Test usvojenog znanja

 

© 2019 EDUKACIJSKA GRUPA (Consulto Qualitas - DQD kvaliteta)