O nama

Organizatori seminara Consulto Qualitas, DQD kvaliteta i Consultor Kvalis  udruženi su u EDUKACIJSKU GRUPU s ciljem educiranja i provođenja seminara koji su prvenstveno namijenjeni tijelima za ocjenjivanje sukladnosti- LABORATORIJIMA, INSPEKCIJSKIM TIJELIMA i CERTIFIKACIJSKIM TIJELIMA. Predavači Damir Maleković, Darko Bošnjak i Zlatko Grgić, imaju višegodišnje iskustvo rada u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji i vodeći su ocjenitelji za akreditacijske sheme HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN ISO/IEC 17065.


Seminari su namijenjeni svima koji žele proći edukaciju kako uvesti i održavati sustav upravljanja prema zahtjevima akreditacijskih normi. Seminari u trajanju od dva dana su koncipirani na način da se polaznicima tumači kako tijela za ocjenjivanje sukladnosti moraju ispuniti zahtjeve normi i pravila akreditacijskog postupka. Nakon seminara polaznici će biti osposobljeni za uvođenje i održavanje primjenjenih sustava upravljanja i na taj način se što bolje pripremiti za postupak akreditacije.


Seminari se održavaju u KRAŠ Auditorium, Ravnice 48, 10000 Zagreb ili online.
Pristojba za dvodnevni seminar u dvorani iznosi 400,00 EUR

Pristojba za dvodnevni seminar online iznosi 300,00 EUR

Organizatori seminara nisu obveznici plaćanja PDV-a.

Na kraju seminara polaznici koji polože pismeni test usvojenog znanja dobit će Potvrdu o uspješno završenom seminaru.
Na seminare se možete prijaviti putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Organiziramo sljedeće seminare:
Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija
Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013 Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga
Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju
INTERNI AUDITI U TIJELIMA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI HRN EN ISO 19011


O predavačima:

Damir Maleković, dipl.ing.univ.spec.
-    završen poslijediplomski studij „Upravljanje kvalitetom“, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (sveučilišni specijalist upravljanja kvalitetom).
-    vanjski suradnik Hrvatske akreditacijske agencije u statusu ocjenitelja i vodećeg ocjenitelja u akreditacijskim shemama: HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020, HRN EN ISO/IEC 17065, HRN EN ISO/IEC 17021, HRN EN ISO 14065.
-    polaznik doktorskog studija, prijavljena tema završnog rada: Sustavi upravljanja kvalitetom u funkciji povećanja konkurentnosti tvrtki na tržištu EU
-    certificirani quality manager prema shemi europske organizacije za kvalitetu – EOQ
-    certificirani vodeći auditor za certifikacijsku shemu sustavi upravljanja kvalitetom, zaštita okoliša te zaštita na radu i zdravlje prema IRCA shemi
-    radno iskustvo u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji od 2006. do 2013. godine na poslovima  vođenja postupaka i ocjenjivanja sustava upravljanja u laboratorijima, inspekcijskim tijelima, certifikacijskim tijelima za proizvode i certifikacijskim tijelima za sustave upravljanja
-    predavač i sudionik na više domaćih stručnih i znanstvenih skupova u organizaciji HAA, HGK, HDK, HDMK, CTT, EG.


Darko Bošnjak
, dipl.ing.univ.spec.
-    završen poslijediplomski studij „Upravljanje kvalitetom“, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (sveučilišni specijalist upravljanja kvalitetom).
-    vanjski suradnik Hrvatske akreditacijske agencije u statusu vodećeg ocjenitelja u akreditacijskim shemama: HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020, HRN EN ISO/IEC 17065 i HRN EN ISO/IEC 17021-1.
-    certificirani vodeći auditor za certifikacijsku shemu sustavi upravljanja kvalitetom, zaštita okoliša te zaštita na radu i zdravlje prema IRCA shemi
-    radno iskustvo u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji od 2005. do 2015. godine na poslovima  vođenja postupaka i ocjenjivanja sustava upravljanja u laboratorijima, inspekcijskim tijelima, certifikacijskim tijelima za proizvode i certifikacijskim tijelima za sustave upravljanja
-    radno iskustvo savjetodavnih usluga uvođenja i održavanja sustava upravljanja prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17065, HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN ISO/IEC 17021.
-    radno iskustvo u funkciji predstavnika za kvalitetu u akreditiranom laboratoriju i akreditiranom inspekcijskom tijelu
-    predavač i sudionik na više domaćih stručnih i znanstvenih skupova u organizaciji HAA, HGK, CROLAB, HZN, CTT, HDK, EG.


Zlatko Grgić
, dipl.ing.univ.spec.

-    završen poslijediplomski studij „Upravljanje kvalitetom“, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (sveučilišni specijalist upravljanja kvalitetom).
-    vanjski suradnik Hrvatske akreditacijske agencije u statusu vodećeg ocjenitelja u akreditacijskim shemama: HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020, HRN EN ISO/IEC 17065 i HRN EN ISO/IEC 17043.
-    radno iskustvo voditelja umjernog laboratorija i predstavnika za kvalitetu EKONERG d.o.o.
-    radno iskustvo u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji od 2005. do 2013. godine na poslovima  vođenja postupaka i ocjenjivanja sustava upravljanja u laboratorijima, inspekcijskim tijelima, certifikacijskim tijelima za proizvode i certifikacijskim tijelima za sustave upravljanja
-    radno iskustvo savjetodavnih usluga uvođenja i održavanja sustava upravljanja prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17065, HRN EN ISO/IEC 17020.
-    predavač i sudionik na više domaćih stručnih i znanstvenih skupova u organizaciji HAA, CROLAB, HMD, CTT, EG.

© 2020 EDUKACIJSKA GRUPA (Consulto Qualitas - DQD kvaliteta - Consultor Kvalis)